Får hundar korvar i himlen? 

Sara Galli har skrivit den bok hon önskat läsa för sina barn när familjens hund var gammal och skulle dö. Hon vill visa de starka band som växer fram mellan barn och deras husdjur och hur ett barns sorg kan ta sig i uttryck. Boken skildrar hur femåriga Alva får stöd i sorgen och hur hon förbereds och görs delaktig inför avlivningen och begravningen. Det är en bok som trots det sorgliga temat förmedlar mycket värme och kärlek. Boken har blivit mycket väl mottagen bland barn, barnläkare, psykologer, präster m.m. för att den utgår från barnperspektivet och inte väjer för sanningen och de svåra frågorna. 

Boken tilldelades Statens Kulturråds Litteraturstöd hösten 2014. 

Barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson skriver: 

“Boken är, trots ämnet, en varm och humoristisk bok. I samtalen mellan Alva och hennes föräldrar kommer en rad etiska och existentiella frågor upp utan att göras övertydliga eller tillrättalagda, frågor som berör människor i lika hög grad som hundar. Det här är en bok som jag kommer att ta med i den bokväska där jag lägger bra böcker för barn i svåra livssituationer.

En bok som förmedlar både kärlek och sorg till alla åldrar!  

Hösten 2015 kom Saras andra bok När mammas tankar ändrade färg ut. Läs mer om den här.
 

 

 

Nyheter

Föreläsning på Veterinärhögskolan

18.04.2016 10:46
Idag är jag inbjuden av Veterinärmedicinska Föreningen på Statens Lantbruksuniversitet i Ultuna för...

Boktips på Barncancerfondens blogg

25.10.2015 09:44
"Boken kan öka förståelsen för sorgeprocessen och ger också förslag på hur man kan...

Föreläsning på Veterinärmuseet i Skara

24.09.2015 13:52
I samband med utställningen "Livet och döden" föreläste jag på temat "Hur vuxna kan stödja barn i...

En bok om det oundvikliga

06.09.2015 11:22
"Boken är väldigt välskriven och genomtänkt. Författarna lyckas skapa en bok som vågar beskriva...

Svensk Veterinärtidning nr 7

06.06.2015 13:48
Publicering av artikel "Att ha barn med vid avlivning av ett sällskapsdjur" där resultatet från min...

Tidningen Raid, nr 2

04.06.2015 13:55
Artikel om boken i tidningen Raid, medlemstidningen för Riksföreningen anställda inom djursjukvård.

Agria.se skriver om boken

07.05.2015 08:00
Att prata om döden är svårt. Ännu svårare är det att vara barn och försöka förstå vad döden...

Ungdomstidningen Struten

06.05.2015 13:31
Kan man vara kär i ett husdjur? Och hur ska man förbereda sig om ett djur snart ska dö? Intervju...

Tidningen Raid, nr 2.

06.01.2015 13:51
Riksföreningen för anställda inom djursjukvård publicerar artikel om boken,

Ystad Lokaltidning

23.11.2014 13:12
Bibliotikarie Anna Sonnesson tipsar om böcker. Bland barnböcker slår hon ett slag för ”Får hundar...
1 | 2 >>

 

Alla illustrationer på denna sida är från boken. Copyright Mats Molid.