Får hundar korvar i himlen? 

Sara Galli har skrivit den bok hon önskat läsa för sina barn när familjens hund var gammal och skulle dö. Hon vill visa de starka band som växer fram mellan barn och deras husdjur och hur ett barns sorg kan ta sig i uttryck. Boken skildrar hur femåriga Alva får stöd i sorgen och hur hon förbereds och görs delaktig inför avlivningen och begravningen. Det är en bok som trots det sorgliga temat förmedlar mycket värme och kärlek. Boken har blivit mycket väl mottagen bland barn, barnläkare, psykologer, präster m.m. för att den utgår från barnperspektivet och inte väjer för sanningen och de svåra frågorna. 

Boken tilldelades Statens Kulturråds Litteraturstöd hösten 2014. 

Barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson skriver: 

“Boken är, trots ämnet, en varm och humoristisk bok. I samtalen mellan Alva och hennes föräldrar kommer en rad etiska och existentiella frågor upp utan att göras övertydliga eller tillrättalagda, frågor som berör människor i lika hög grad som hundar. Det här är en bok som jag kommer att ta med i den bokväska där jag lägger bra böcker för barn i svåra livssituationer.

En bok som förmedlar både kärlek och sorg till alla åldrar!  

Hösten 2015 kom Saras andra bok När mammas tankar ändrade färg ut. Läs mer om den här.
 

 

 

Nyheter

Beviljat Litteraturstöd från Kulturrådet

05.09.2014 14:22
Boken "Får hundar korvar i himlen?" tilldelades Kultrurrådets Litteraturstöd. Läs mer om...

Pressrelease Att hjälpa ett barn i sorgen efter ett husdjur dött.

08.07.2014 14:19
 En tredjedel av Sveriges hushåll har ett eller flera husdjur. Detta innebär att många barn...
<< 1 | 2

 

Alla illustrationer på denna sida är från boken. Copyright Mats Molid.