Barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson

29.08.2014 13:02

“Boken är, trots ämnet, en varm och humoristisk bok. I samtalen mellan Alva och hennes föräldrar kommer en rad etiska och existentiella frågor upp utan att göras övertydliga eller tillrättalagda, frågor som berör människor i lika hög grad som hundar. Det här är  en bok som jag kommer att ta med i den bokväska där jag lägger bra böcker för barn i svåra livssituationer.”  Läs hela inlägget här.