Bibliotekstjänst, BTJ

01.07.2014 12:59

“[...] Berättelsen, skriven av Sara Galli, väjer inte för sanningen och detaljerna kring döden, samtidigt som den är inkännande och respektfull mot såväl barnets känslor som den gamla hundens liv [...]Tankarna går till Gro Dahles mästerverk Roy (2009). Det får nog sägas vara en hedrande jämförelse.” Sara Utas, BTJ   (Bibliotekstjänst)