Föreläsning på Veterinärhögskolan

18.04.2016 10:46

Idag är jag inbjuden av Veterinärmedicinska Föreningen på Statens Lantbruksuniversitet i Ultuna för att föreläsa om hur blivande veterinärer och djurskötare kan stödja barn i samband med att ett husdjur avlivas. Känns oerhört spännande!