Frank Lorentzon, präst

10.07.2014 16:30

"Min dotter Hanna, 5 år, vill ofta att jag ska läsa den här boken för henne. Särskilt gripen blir hon just de sidor då Musse dör. De är väldigt fint skrivna, och skrämmer henne inte - men hon förstår allvaret i det som sker, och hjälper henne nog att förstå sig på döden lite bättre; att den är är hemskt sorglig men inte tillintetgörande för de som blir kvar, att det finns ett liv även efter förlusten".