Om boken

I boken Får hundar korvar i himlen får vi följa den snart femåriga Alvas funderingar och upplevelser i samband med att familjens hund Musse dör. För Alva är Musse hennes bästa vän och hon blir arg och förtvivlad när mamma berättar att han är gammal och snart skall dö. Hennes frågor är många: Varför kan inte Musse leva för alltid? Hur ska en djurdoktor göra så att Musse dör? Vad händer med honom efteråt? 

 

Boken vill inspirera till samtal mellan vuxna och barn om död och sorg. Boken vill skapa en förståelse för att djur lever olika länge och ofta kortare tid än människor. Att sorg är en normal reaktion vid en förlust. Att olika känslor kan uppstå i samband med sorg. Boken skildrar hur Alva får stöd i sorgen och hur hon förbereds och görs delaktig inför avlivningen och begravningen. Till sist kommer även Alva till insikten att Musse alltid kommer att finnas kvar i hennes hjärta och som ett minne livet ut. Det är en bok som trots det sorgliga temat förmedlar mycket värme och kärlek.

 

Boken kan vara en viktig hjälp för att förbereda och göra barn delaktiga när ett husdjur ska avlivas. I sagans form beskrivs informativt och tydligt hur det går till när ett djur avlivas. Boken skapar även en förståelse för att en avlivning kan vara det bästa som sker för ett djur och att djurs livslängd är kortare än människors. 


"Det är viktigt att vi vågar beröra och reflektera kring döden med våra barn. Med den här ömsinta berättelsen får både barn och vuxna hjälp att prata om de svåra frågorna och även en inblick i ett barns sorgeprocess."  Agnete Kinman, präst och läkare:


Boken är tryckt i fyrfärg, har 32 sidor,är inbunden och har hårda pärmar.  

ISBN: 978-91-7577-052-9

 

Här kan du läsa ett smakprov på boken. 

 

Läs gärna här recensioner i media, bloggar m.m.