Om författaren

Sara Galli (f-70) är författare, föreläsare och utbildare. Hon har examen som beteendevetare vid Stockholms Universitet. Hennes inriktning är pedagogik med specialintresse att möta barn i svåra livssituationer. Hennes avslutande uppsats behandlade vuxnas bemötande av barn i sorg. 

 

Får hundar korvar i himlen? är Saras debutbok. Sara var själv med om flera dödsfall som barn och hon möttes då med tystnad och få förklaringar. Hon är övertygad om att det är viktigt att barn får uttrycka sina känslor genom ilska, gråt, ord och frågor – oavsett om det är ett djur eller en familjemedlem som dött. Hon anser att vuxna har en viktig roll i att våga prata om död och sorg med barn. Med boken vill hon inspirera till viktiga samtal mellan vuxna och barn. I de fall ett djur ska avlivas är Saras förhoppning att boken kan vara en hjälp för föräldrar att förbereda och göra barn delaktiga.

I augusti 2015 kom Saras andra bok "När mammas tankar ändrade färg" som skildrar ur barnets perspektiv hur det kan vara när en förälder är deprimerad. Ämnet berör många barn då psykisk ohälsa idag är en växande folksjukdom. En fjärdedel av alla människor i Sverige kommer någon gång under sitt liv få en depression och runt varje deprimerad person finns familj, släktingar, vänner - många av dem barn. Att vuxna vågar tala öppet med barn om psykisk ohälsa är ett viktigt bidrag för att minska den tabubeläggning som finns kring psykiska sjukdomar. Läs mer om boken här.