Erbjudande till veterinärkliniker

För många barn är det första mötet med död och sorg då deras husdjur dör. Forskning visar att det sätt som vuxna hjälper barnet igenom sorgen kan bidra till att barnet utvecklar funktionella strategier inför kommande förluster. Många föräldrar känner sig dock osäkra på vilket sätt de ska hantera och prata med sina barn om djurets död samt förbereda dem inför en avlivning. Detta innebär att anställda vid veterinärkliniker kan ha en viktig roll i att stödja barnet och föräldrarna i samband med ett djurs död eller avlivning.

 

Läs här om Saras kvalitativa studie  vid Stockholms Universitet som handlar om bemötande av barn i samband med avlivning. 

Läs här om utbildning i bemötande av barn i sorg för veterinäranställda eller för föräldrar eller andra intresserade vuxna. 

Veterinärkliniker har även möjlighet att köpa in boken till inköpspris (ca: 40% rabatt). Ni kan därefter erbjuda den till försäljning, eller ge den i kundvårdande syfte eller köpa in den till era väntrum. För offert och beställning kontakta Sara på mail: sara.galligreen@gmail.com.