Utbildning i bemötande av barn i sorgen efter ett husdjur

Sara är en erfaren och mycket uppskattad utbildare och föreläsare. Hennes specialområde som beteendevetare är barn i svåra livssituationer, däribland sorg. Hennes kvalitativa studie vid Stockholms Universitet (se längre ner) pekar på att många veterinärer och djursjukvårdare saknar formell kunskap eller utbildning i att möta barn i sorg. Sara föreläser på följande teman:

 

Hur kan bemötandet av barn som deltar vid en avlivning stärkas? 

En utbildning som syftar till att öka kunskapen kring barn i sorg samt möjliga sätt för en veterinärklinik att stärka sitt  bemötande och kundvård gentemot barn som deltar vid en avlivning. Områden som omfattas:

- Bör barn delta vid en avlivning? Vad säger forskningen?

- Hur kan veterinärkliniken på bästa sätt förbereda barn inför avlivningen? Vad bör man tänka på under avlivningen? Vad kan kliniken göra efter avlivningen som bidrar positivt till barnets sorgeprocess?

- Barns förståelse för begreppet döden beroende på ålder och dess kognitiv förmåga och på vilket sätt kommunikationen bör vara anpassad.

- Vilka faktorer påverkar sorgen och vilka är de vanligaste sorgereaktionerna.

- Viktiga utgångspunkter i att stödja ett barn i sorg.


Hur kan föräldrar stödja barn i sorgen då ett husdjur dör eller avlivas? 

Denna föreläsning vänder sig till vuxna/föräldrar och kan ske som en kundvårdande aktivitet kvällstid eller helg. Många föräldrar känner en osäkerhet av hur de ska prata med barnet om död i samband med att ett husdjur dör. De flesta har även en begränsad erfarenhet av hur en avlivning går till och vet därför inte heller hur de ska förbereda barnet samt i vilken utsträckning barnet bör vara delaktig. Föreläsningen omfattar samma områden som utbildningen ovan men vinklat utifrån föräldraperspektivet; hur kan föräldrarna förbereda barnet inför en avlivning, vad de kan göra för att stödja barnet i sorgen genom exempelvis ritualer, rita teckningar eller skriva berättelser, kommunikation kring döden beroende på barnets ålder och förmåga att förstå döden som begrepp m.m.


Kontakta Sara för mer information

Om ni är intresserade av att beställa boken till rabatterat pris, mer information om föreläsning eller utbildning så kontakta Sara på mail: sara.galligreen@gmail.com eller ring 070-2072047.